Osteopat Roham Rasai

Roham har jobbet på Center Helse siden januar 2018 og er utdannet Osteopat D.O MNOF ved høyskolen Kristiania i Oslo. Dette er en fireårig offentlig godkjent utdannelse som består av en bachelorgrad, samt ett år videreutdanning. Utdannelsen baserer seg på medisinske fag som anatomi, fysiologi, nevrologi, biomekanikk og sykdomslære.
Roham er også sertifisert personlig trener gjennom Canfit pro Canada og har jobbet som personlig trener siden 2008. Roham jobber også som personlig trener på SATS Skøyen.

Priser:
- Førstegangskonsultasjon 850kr.
- Oppfølgende behandling 710kr.
- Trykkbølgebehandling 750kr.
- Behandling 60 minutter 1200kr.
- Epikrise 250 kr.
- Klippekort 6 behandlinger for prisen av 5 - 3550kr.
- Klippekort 12 behandlinger for prisen av 9 - 6390kr.
Osteopati er en helhetlig og manuell behandlingsform som bygger på kunnskap om medisinske fag som anatomi, fysiologi, nevrologi, biomekanikk og patologi. Den medisinske kompetansen er høy, og ofte samarbeider osteopaten med annet helsepersonell når det er nødvendig.Osteopaten gjør en grundig undersøkelse som innebærer gjennomgang av pasientens sykehistorie, holdningsanalye, bevegelsetesting, sikkerhetstesting, og palpasjon (kjenner etter forandringer/spenninger i vevet). Undersøkelsen leder til en diagnose som viser hvor i kroppen de viktigste spenningene er.

Osteopaten bruker manuelle teknikker (hendene) for å undersøke og behandle pasienten. Diagnosen avgjør behandlingen som består av mange ulike teknikker som mobilisering, avspenning, korrigering av ledd (manipulasjon) eller tøyninger.Hver konsultasjon består av undersøkelse og behandling og er spesielt tilpasset hver enkelt pasient.

Behandlingen foregår hovedsaklig på benk, men det vil også bli gitt råd og veiledning om hva pasienten kan gjøre selv. Det vil si øvelser og tilrettelegging for den enkelte pasienten. Har du smerter eller ubehag?
Logg inn | Webdesign Automedia AS