NAPRAPATI

HVA ER NAPRAPATI?  

Naprapater er autorisert helsepersonell og jobber med manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt og kronisk, samt forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientenshistorie) samt undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker.Behandlingen retter seg i første omgang innmot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

Ved å kombinere ulike behandlingstekninkker vil en behandling hos naprapat redusere muskelsmerter og dårlig bevegelse. Behandling av idrettskader og forbygging innenfor idrettsmiljøer er også et viktig arbeidsomeråde for naprapatene.
BEHANDLINGSMETODER

BEHANDLINGSMETODER:
Manipulasjon er en teknikk der man med ulike
behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker naprapaten veldig spesifikke grep, som utføres med høyhastighet, men med så liten kraft som mulig. 

Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukesfor å normalisere bevegeligheten mellom ledd. 

Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.

Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, redusere muskelspenning og øke gjennomblødningen. 

Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder for å senke muskelspenning. 

Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass. 

Hjemmeøvelser/trening gir naprapaten til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere.


UTDANNELSE

Alle naprapater i Norge i dag har tatt sine studier i Stockholm. Det finnes også naprapatutdannelse i USA og i Finland.

Naprapatstudiet i Stockholmer et fireårig heltidsstudium. Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter på skolens elevklinikk.

Siden autorisering avnaprapater i Sverige og Finland trådte i kraft i 1994, har et femte turnusår kommet i tilleggfor å oppnå en autorisasjon som offentlig godkjent helsearbeider.

Informasjon om utdannelsenfinner du på Naprapathögskolan sine websider.
Logg inn | Webdesign Automedia AS