NAPRAPATI

HVA ER NAPRAPATI?  

Naprapater gir manuellbehandling av muskel- og leddplager, både akutt,kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientenshistorie), undersøkelser og tester danner grunnlagetfor den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere ogforebygge underliggende årsaker.Behandlingen retter seg i første omgang innmot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Allebehandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

Ved å kombinere ulikebehandlingstekninkker vil en behandling hos naprapat redusere muskelsmerter ogdårlig bevegelse.Behandling av idrettskaderog forbygging innenfor idrettsmiljøer er også etviktig arbeidsomeråde for naprapatene.
BEHANDLINGSMETODER

BEHANDLINGSMETODERManipulasjon er en teknikk der man med ulike
behandlingsgrepnormaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker naprapatenveldig spesifikke grep, som utføres med høyhastighet, men med så liten kraft som mulig. 

Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukesfor å normalisere bevegeligheten mellom ledd. 

Muskeltøyning for å senkemuskelspenning og øke fleksibiliteten.

Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minskemuskelspenning og øke gjennomblødningen. 

Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder for åsenke muskelspenning. 

Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass. 

Hjemmeøvelser/trening gir naprapaten til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere.


UTDANNELSE

Alle naprapater i Norge idag har tatt sine studier i Stockholm. Det finnes også naprapatutdannelse i USAog i Finland.

Naprapatstudiet i Stockholmer et fireårig heltidsstudium. Under hele studietiden smeltes denteoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, derelevene behandler pasienter på skolens elevklinikk.

Siden autorisering avnaprapater i Sverige og Finland trådte i kraft i1994, har et femte turnusår kommet i tilleggfor å oppnå en autorisasjon som offentlig godkjent helsearbeider.

Informasjon om utdannelsenfinner du på Naprapathögskolan sine websider.
Logg inn | Webdesign Automedia AS