Fysioterapeut

En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer som gir smerteeller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Som fysioterapeut gir du behandling som er basert på en grundigundersøkelseog vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle,gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidraaktivt i å bedre egen helse. For å få til dette, er det viktig atfysioterapeuten og pasienten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. 

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende ogforebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Veiledninger en viktig del av arbeidet, både for å fremme helse og for å forebygge og behandle plager.

Som fysioterapeut samarbeider du ofte med annet helsepersonell. 
Logg inn | Webdesign Automedia AS